Dokumenty týkajúce sa GDPR:


Zásady spracovania osobných údajov

Tento dokument je určený obchodníkom, ktorí majú s Global Payments s.r.o., organizačná zložka, podpísanú zmluvu.

 

Členovia skupiny Global Payments

V priloženom dokumente nájdete všetky spoločnosti, ktoré spadajú do skupiny Global Payments.

Zoznam tretích strán

Zoznam aktuálnych dodávateľov spoločnosti Global Payments s.r.o., organizačná zložka, na Slovensku.

 

S otázkami týkajúcimi sa spracovania vašich osobných údajov alebo máte záujem uplatniť svoje práva, obráťte sa na nášho Poverenca pre ochranu osobných údajov, a to na:

dpo@gpe.cz