Nové informácie z Global Payments

March 27, 2020

Vážení zákazníci, vážime si dôveru, ktorú vkladáte do našej spoločnosti.

Našou najvyššou prioritou je zabezpečiť zdravie, bezpečnosť a pohodu všetkých našich zamestnancov a zároveň poskytovať čo najlepšie služby vám, našim zákazníkom. Vzhľadom k rýchlo sa vyvíjajúcej povahe pandémie koronavírusu chcem využiť túto príležitosť, aby som vás informoval o krokoch, ktoré podnikáme, aby sme zmiernili dopad choroby na naše i vaše podnikanie.

Všetky naše služby fungujú bez obmedzenia

Starostlivo sledujeme správy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a riadime sa jej odporúčaniami. Začiatkom februára sme aktivovali naše krízové plány v postihnutých oblastiach a pokračujeme v ich prijímaní v ďalších miestach, kam sa vírus rozšíril.

Podnikli sme zatiaľ nasledujúce kroky:

  • Náš krízový tím monitoruje vývoj situácie 24 hodín denne.
  • Zriadili sme centrálny tím, ktorý zahŕňa aj členov výkonného vedenia. Tento tím sa stretáva niekoľkokrát denne, aby reagoval na rýchlo sa meniacu situáciu vo všetkých našich krajinách.
  • Vo všetkých našich kanceláriách po celom svete teraz testujeme krízové plány, aby sme boli pripravení aj na prevádzku za akýchkoľvek podmienok.

V tejto chvíli neočakávame žiaden dopad na naše obchodné operácie a všetky naše služby fungujú bez obmedzenia.

Bezpečnosť našich zamestnancov

Zdravie, bezpečnosť a pohoda členov nášho tímu je našou najvyššou prioritou. Na základe vyhodnotenia rizika od WHO sme zaviedli preventívne opatrenia vo všetkých kanceláriách, aby sme zamestnanca čo najviac chránili a udržali bezproblémový chod všetkých našich služieb. Tieto opatrenia zahŕňajú povinné nosenie rúšok, používanie antibakteriálneho gélu na ruky a zvýšená frekvencia čistenie kľúčových oblastí, ako sú kľučky dverí, recepcie, kuchyniek a toaliet. Všetky firemné priestory sú v súčasnosti každú noc čistiť a dezinfikovať. Zamestnancom sme poskytli povinné školenia, aby sa o vírusu dozvedeli čo najviac a mohli sa pred ním chrániť.

Kvôli obavám z koronavírusu sme na začiatku februára zaviedli celofiremné moratórium na služobné cesty do krajín Ázie a Tichomoria, vrátane Austrálie a Nového Zélandu, Iránu, Talianska a Južnej Kórey. Počas tejto doby sme tiež zaviedli požiadavku na karanténu pre každého člena tímu, ktorý nedávno cestoval do alebo z rizikového regiónu. Títo členovia tímu musia pracovať z domova a sledovať príznaky po dobu najmenej 14 dní. Okrem toho musí každý člen tímu, ktorý bol v kontakte s niekým, kto bol pozitívne testovaný na vírus, dodržiavať 14dennú karanténu.

Na začiatku marca sme celosvetovo zakázali cezhraničné cestovanie bez súhlasu výkonného riaditeľa. Každý člen tímu, ktorý cestuje na domácom trhu, tak môže urobiť len kvôli dôležitým obchodným rokovaniam. Cestovné obmedzenia sa vzťahujú na všetkých zamestnancov a dodávateľov, ako aj na návštevu zákazníkov, partnerov, predajcov a akcionárov. Odporučili sme všetkým členom tímu, aby sa vyhli veľkým zhromaždením a konferenciám. 16. marca sme vyzvali všetkých zamestnancov, aby začali pracovať z domova a zostali doma do 3. apríla. Ďalej sme ich požiadali, aby viedli všetky stretnutia telefonicky alebo prostredníctvom videa.

Aj naďalej starostlivo sledujeme správy od WHO a robíme všetko, čo môžeme, aby sme vám aj naďalej mohli poskytovať najlepšie služby. V prípade potreby vás budeme informovať.

Ešte raz ďakujeme za vašu dôveru v Global Payments.

S pozdravom
Signature of Jeff Sloan, CEO, Global Payments
Jeff Sloan
generálny riaditeľ
Global Payments