Náš záväzok

Spoločnosť Global Payments sa zaviazala pomáhať po celom svete komunitám, ktoré sú okolo nás, a poskytovať im vzdelávanie a rozvoj v oblasti finančnej gramotnosti, propagovať projekty v oblasti zdravia a prevencie a pomáhať obetiam zasiahnutých katastrofami.

Ciele spoločenskej zodpovednosti

Podpora spoločnosti Global Payments sa zameriava predovšetkým na oblasti, ako je finančná gramotnosť, zdravotná starostlivosť, vzdelávanie a pomoc pri katastrofách. Veríme, že ak podporíme projekty, ktoré vyvolávajú spoločenské otázky a obavy, pomôžeme tým jednotlivcom, podnikom a komunitám prekonávať prekážky, ktoré im bránia v rate. Podporujeme preto celý rad organizácií a programov a pomáhať im dosahovať pozitívne ekonomické výsledky.

Dobrovoľníctvo

Ako prioritu považujeme podporu dobrovoľníctva a neziskových organizácií, ktoré pomáhajú najzraniteľnejším. Global Payments taktiež dáva príležitosť svojim zamestnancom, aby prispievali v rámci charitatívnych zbierok, pričom ich dary zdvojnásobí. V každej krajine, v ktorej pôsobíme, naši zamestnanci hrajú aktívnu úlohu pri zlepšovaní kvality života ľudí v komunitách, ktoré nás obklopujú a každoročne venujú desiatky hodín prác v rámci dobrovoľníckych aktivít.