V Global Payments si uvedomujeme, že spoločnosť je tvorená ľudmi, ktorých zamestnáva. Preto je základom každej úspešnej spoločnosti vytvorenie a dodržiavanie súbora firemných hodnôt. Firemné hodnoty spoločnosti Global Payments, na ktoré kladieme dôraz, sú:

  • Naši ľudia sú na prvom mieste
  • Byť preferovaným partnerom
  • Uľahčovať podnikanie
  • Osobná zodpovednosť
  • Včasná a dôsledná realizácia

Okrem dodržiavania našich firemných hodnôt spoločnosť Global Payments verí, že kľúčom k trvalému úspechu je motivovať a zamestnávať len tých najlepších. Sme odhodlaní zabezpečovať vynikajúcu kvalitu našich produktov a služieb a úloha každého zamestnanca je pri tom dôležitá. Prínosy nápaditých, schopných a talentovaných zamestnancov spoločne so schopnosťou využívať nové príležitosti sú základom nášho optimistického výhľadu do budúcnosti.

Spoločnosť ​Global Payments​, s.r.o.​ (NYSE: GPN) je popredným svetovým poskytovateľom platobn​ých​ technológi​í​ a ​​softvérov​ých​ riešen​í​, ​ktoré poskytujú inovatívne služb​y​ pre našich zákazníkov ​po celom svete. ​Vďaka naším technológi​ám​, služb​ám​ a odborn​ým znalosti​am​ ​našich ​zamestnancov ​dokážeme poskyt​ovať​ širokú škálu riešení​,​ ktoré umožňujú našim zákazníkom prijímať rôzne typy ​platieb ​a​ efektívnejšie ​podnikať ​v rôznych distrib​učných kanálo​ch​ na mnohých trhoch po celom svete.

​Global payments ​​má sídlo v Atlante​,​ približne 11 000 zamestnancov,​ je ​súčasťou indexu S&P 500 so zákazníkmi​ ​a partner​mi​ v 32 krajinách Severnej Ameriky, Európy​, ​​Ázijsko-pacifick​ého​ regió​nu​ a Brazíli​e.

Na slovenskom trhu je spoločnosť Global Payments zastúpená:
 

Global payments V spolupraci s Slovenska Sporitelna

 
Global Payments s.r.o.,

spoločný podnik medzi spoločnosťou Global Payments Inc. a Erste Group Bank AG (Erste Group), popredný poskytovateľ finančných služieb v strednej a východnej Európe (CEE) s kľúčovým zameraním na akvizíciu a platobné služby v Českej republike, na Slovensku a v Rumunsku.

.

Prečo Global Payments

Zistite viac o tom, kto sme a ako rozmýšľame.

Príležitosti po celom svete

​Global payments ​​má sídlo v Atlante​,​ približne 11 000 zamestnancov,​ je ​súčasťou indexu S&P 500 so zákazníkmi​ ​a partner​mi​ v 32 krajinách Severnej Ameriky, Európy​, ​​Ázijsko-pacifick​ého​ regió​nu​ a Brazíli​e.

Pozrite sa na pracovné príležitosti

Spolupracujte s kolegami a obchodníkmi po celom svete a získavajte medzinárodné skúsenosti.