Riešenie CA ponúka obchodníkom nesporné výhody:

  • Jediný partner pre službu v Európe
  • Jediné kontaktné miesto
  • Jedná technologická platforma
  • Rovnaká úroveň Zmluvy o zabezpečení úrovne služieb (SLA)
  • Jednotný systém pre reporting
  • Viacjazyková nonstop technická podpora
  • Ekonomická optimalizácia nákladov
  • Potenciál nových tržieb

.


Centrálny acquiring umožňuje obchodníkom konsolidovať objemy kartových transakcií v celom regióne strednej a východnej Európy. Obchodníci sú schopní konsolidovať objemy platieb, zjednodušiť postupy (ako napr. porovnávať, zlepšiť prehľadnosť typu uskutočnených transakcií a pod.) a ťažiť z prípadnej štandardizácie trhu.
Vďaka medzinárodnej licencii o akceptácii kariet (acquiring) spoločností Visa Europe a Mastercard, centralizovanému spracovaniu kariet a regionálnej pôsobnosti má Global Payments jedinečnú pozíciu v poskytovaní centralizovaných riešení a služieb v oblasti akceptácie kariet v strednej Európe.
Medzinárodná akceptácia kariet strednej európe

Začnite