Spoločnosť ​Global Payments​, s.r.o.​ (NYSE: GPN) je popredným svetovým poskytovateľom platobn​ých​ technológi​í​ a ​​softvérov​ých​ riešen​í​, ​ktoré poskytujú inovatívne služb​y​ pre našich zákazníkov ​po celom svete. ​Vďaka naším technológi​ám​, služb​ám​ a odborn​ým znalosti​am​ ​našich ​zamestnancov ​dokážeme poskyt​ovať​ širokú škálu riešení​,​ ktoré umožňujú našim zákazníkom prijímať rôzne typy ​platieb ​a​ efektívnejšie ​podnikať ​v rôznych distrib​učných kanálo​ch​ na mnohých trhoch po celom svete.

​Global payments ​​má sídlo v Atlante​,​ približne 11 000 zamestnancov po celom svete,​ je ​súčasťou indexu S&P 500 so zákazníkmi​ ​a partner​mi​ v 32 krajinách Severnej Ameriky, Európy​, ​​Ázijsko-pacifick​ého​ regió​nu​ a Brazíli​e.

Na slovenskom trhu je Global Payments zastúpená:

Global Payments Logo


Global Payments s.r.o.

spoločný podnik medzi spoločnosťou Global Payments Inc. a Erste Group Bank AG (Erste Group), je popredný poskytovateľ finančných služieb v strednej a východnej Európe (CEE) s kľúčovým zameraním na akvizíciu a platobné služby v Českej republike, na Slovensku a v Rumunsku.

UĽAHČUJEME VÁM PODNIKANIE

Spoločnosť Global Payments, dodávajúca inovatívne riešenia šité na mieru zákazníkom po celom svete, je pre vás ideálnym partnerom. Naše technológie, partneri a odbornosť našich zamestnancov nám umožňujú dodávať široké portfólio produktov a služieb. Či už sa jedná o platbu kartou o obchodníka, online alebo na ceste, máme odborné skúsenosti, vďaka ktorým vám pripravíme to najvhodnejšie riešenie.

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ - PODPORA A POMOC PO CELOM SVETE

V rámci našej značky Service. Driven. Commerce robí spoločnosť Global Payments maximum pre to, aby bola zodpovednou firmou. Naši zamestnanci sú odhodlaní pomáhať, kde je treba. Sme jednou z medzinárodných firiem, a preto je pre nás spoločenská zodpovednosť základnou hodnotou a vďaka tomu sme tým, čím sme. Venujeme preto svoj čas, služby a finančnú pomoc ľudom, ktorí to potrebujú. Prečítajte si viac

Kontaktujte nás


Hlavné sídlo spoločnosti

3550 Lenox Road, Suite 3000
Atlanta, Georgia 30326
Telefón: +1 770.829.8000

Vzťahy s médiami

Telefón: +1 770.829.8755
Email: media.relations@globalpay.com

Kariéra

Telefón: +1 770.829.8470
Email: recruiter@globalpay.com

Nahlásiť podvodné emaily (phishing)

Email: protect@globalpay.com

Staňte sa našim partnerom

Telefón: +1 877.215.8125
Email: sales.info@globalpay.com

Vzťahy s investormi

Telefón: +1 770.829.8234
Email: investor.relations@globalpay.com