Platby kartou u obchodníka

Pomáhame napĺňať potreby a očakávania vašich zákazníkov. Naše široké portfólio riešení pre platby vykonávané v mieste predaja vám umožnia zabezpečiť hladké, rýchle, efektívne a bezpečné transakcie. Ponúkajte rôzne druhy platieb a dajte zákazníkom možnosť výberu.


Platby online

Vyvinuli sme platobnú funkciu pre obchodovanie na internete s ohľadom na potreby vašej spoločnosti. Pomocou našich globálnych riešení môžete ľahko a rýchlo prijímať transakcie.


Merchant Portal

Modernizované internetové stránky pre obchodníkov Merchant Portal dostupné na adrese www.gpnmerchant.com vám poskytnú kompletný prehľad o vašich kartových transakciách a umožnia stiahnuť si všetky faktúry a ďalšie dokumenty vo formáte PDF (.pdf) alebo Excel (.xlsl).


Služba Dynamic Currency Conversion

Dynamic Currency Conversion (DCC) je praktická služba, ktorá umožňuje zahraničným držiteľom platobných kariet si vybrať platbu za tovar a služby vo svojej domácej menej. Suma v cudzej mene uvedená na faktúre k službe DCC predstavuje presnú hodnotu nákupu, ktorá sa držitelovi karty strhne z účtu.


Medzinárodná akceptácia kariet

Centrálny acquiring pomáha nadnárodným maloobchodným firmám zjednodušovať činnosti. Vďaka tomu sa môžu v rozmanitom regióne strednej a východnej Európy sústrediť na svoje podnikanie a rast.

Ste pripravení začať?

Uľahčíme vám výber toho správneho platobného riešenia vhodného pre vašu spoločnosť.

Service. Driven. Commerce

V rámci našej značky Service. Driven. Commerce robíme všetko pre to, aby sme boli zodpovednou spoločnosťou pre našich zamestnancov, zákazníkov a komunitu. Napĺňame potreby našich zákazníkov, k čomu nás motivuje naša vášeň pre inováciu. Ako odborníci v sektore platobných technológií prinášame do podnikania obdobné skúsenosti a globálnu perspektívu.

Služby v oblasti platobných technológií

Spoločnosť ​Global Payments​, s.r.o.​ (NYSE: GPN) je popredným svetovým poskytovateľom platobn​ých​ technológi​í​ a ​​softvérov​ých​ riešen​í​, ​ktoré poskytujú inovatívne služb​y​ pre našich zákazníkov ​po celom svete. ​Vďaka naším technológi​ám​, služb​ám​ a odborn​ým znalosti​am​ ​našich ​zamestnancov ​dokážeme poskyt​ovať​ širokú škálu riešení​,​ ktoré umožňujú našim zákazníkom prijímať rôzne typy ​platieb ​a​ efektívnejšie ​podnikať ​v rôznych distrib​učných kanálo​ch​ na mnohých trhoch po celom svete.

​Global payments ​​má sídlo v Atlante​,​ približne 11 000 zamestnancov,​ je ​súčasťou indexu S&P 500 so zákazníkmi​ ​a partner​mi​ v 32 krajinách Severnej Ameriky, Európy​, ​​Ázijsko-pacifick​ého​ regió​nu​ a Brazíli​e.

Náš záväzok

Zamestnanci Global Payments pracujú každý deň na napĺňaní nášho poslania. V medzinárodný deň dobrovoľníctva (Day of Service) sa zamestnanci v 32 krajinách po celom svete zapájajú do dobrovoľníckych prác v komunitách, v ktorých žijú a pracujú.